KabiCare

Program určený pro podporu pacientů, kterým je podáván lék IDACIO®.

Tento program je určen pouze pro pacienty, kterým je v současné době podáván lék
IDACIO®. Registrací získáte přístup k informacím a nástrojům, které vám mohou pomoci:

  • prohloubit znalosti týkající se vaší léčby,
  • lépe porozumět vašemu onemocnění,
  • zvládnout každodenní emoce a nálady spojené s vaší nemocí.

Tento program vám pomůže, obzvláště pokud se jedná o váš první biologický lék nebo pokud jste přešli z jiného biologického léku na IDACIO®.

Budete potřebovat kód uvedený na přístupové kartičce, kterou získáte od svého lékaře.

KabiCare je program určený lidem, kteří žijí
s autoimunitním onemocněním

Existuje více než 80 typů autoimunitních poruch.1 Projevují se tak, že imunitní buňky v našem těle, které obvykle bojují proti „cizím vetřelcům“ (jakými jsou bakterie a viry) začnou napadat buňky vlastního těla.2 To způsobuje zánět a poškození.2 Autoimunitní onemocnění mohou napadat různé oblasti těla, například klouby, kůži a střeva.2

Řada autoimunitních onemocnění může být léčena pomocí biologických léků, včetně léků biosimilárních. Mezi taková onemocnění patří například:3

  • revmatoidní artritida
  • spondylartropatie
  • ankylozující spondylitida
  • psoriáza a psoriatická artritida
  • chronické střevní záněty
  • neinfekční uveitida
  • hidradenitis suppurativa

Více se o svém onemocnění můžete dozvědět po registraci na KabiCare.

Co jsou biosimilární a biologické léky?

Biologické léky jsou léky tvořené velkými komplexními molekulami, které se vyrábějí pomocí živých buněk.4 Mohou být použity
k léčbě řady nemocí, včetně nemocí způsobených autoimunitním onemocněním.4

Evropská léková agentura definuje biosimilární lék jako “lék velmi podobný jinému biologickému léku”.4 Původní biologický lék se nazývá ”Referenční lék”.4 Biosimilární lék lze vyvinout v momentě, kdy je referenční lék k dispozici pacientům již řadu let.4
V porovnání s referečním přípravkem však nesmí existovat žádné klinicky významné rozdíly v oblasti účinnosti nebo bezpečnosti.

Biosimilární lék je v průběhu svého vývoje testován různými způsoby, jejichž přehled je znázornění níže.5


Předtím, než může být biosimilární lék podán pacientům, musí výrobce prokázat, že je vysoce podobný referenčnímu léku.5
Na rozdíl od generických léčiv, biosimilární léky nebudou nikdy zcela totožné s referenčním lékem.4 To z toho důvodu, že biosimilární léky jsou komplexní a jsou produkovány živými buňkami, tudíž během jejich výroby dojde k malým rozdílům.4
I s těmito malými rozdíly je důležité mít na paměti, že nesmí mezi biosimilárním a referenčním lékem existovat žádné významné rozdíly v účinnosti, bezpečnosti a imunogenicitě.5

Pro více informací je třeba se zaregistrovat do KabiCare.

Budete potřebovat kód uvedený na přístupové kartičce, kterou získáte
od svého lékaře.