KabiCare

Komplexní zdroj informací určený pacientům, kterým byl předepsán přípravek IDACIO®▼ (adalimumab)
a jejich lékařům a zdravotníkům, jehož cílem je podpora pacientů v průběhu jejich onemocnění

Co je KabiCare?

 • KabiCare byl navržen tak, aby pacientům poskytl přístup ke speciálně vytvořeným informacím a nástrojům.
 • Tyto informace a nástroje mohou být prospěšné pacientům, kteří zahajují léčbu přípravkem IDACIO® a zároveň pomáhají k podpoře jejich celkového zdraví.
 • Jako zdravotnickému odborníkovi vám portál poskytuje informace potřebné pro podporu vašich pacientů.
 • Při registraci do programu si také můžete prohlédnout nástroje a zdroje, které jsou vašim pacientům k dispozici.

Klikněte zde a zaregistrujte pro získání plného přístupu na webové stránky.

Tato registrace je určena pouze pro lékaře, kteří léčí pacienty lékem IDACIO®.

Biologické a biosimilarní léky

Pomáháme pacientům pochopit rozdíl

Biologické léky způsobily revoluci v léčbě mnoha chronických a život ohrožujících onemocnění.1 Biologické léky jsou definovány jako komplexní molekulární proteiny, které jsou vytvořeny nebo derivovány z živých biologických systémů, a které využívají nejmodernější rekombinantní biotechnologické postupy.1

Uvedená tabulka shrnuje rozdíly mezi konvenčními a biologickými léky (např. adalimumabem).1,2,3

Evropská léková agentura definuje biosimilární lék jako “lék velmi podobný jinému biologickému léku, který je schválen v EU (tzv.”Referenční lék”).” 4 Biosimilarní léky nejsou generické léky.4 Generický lék je identický nebo bioekvivalentní s referenčním lékem ve všech aspektech, protože je vytvářen chemickou syntézou.4 Biosimilární lék je velmi podobný, nikoliv totožný s referenčním lékem, protože je produkován v živých buňkách.4 V porovnání s referečním přípravkem však nesmí existovat žádné klinicky významné rozdíly, ohledně účinnosti nebo bezpečnosti.4

Po vypršení patentové ochrany mohou farmaceutické společnosti vyvíjet a uvádět biosimilarní léky na trh.4 Biosimilární léky, které prokázaly rovnocennou klinickou účinnost a podobný bezpečnostní profil jako referenční léky,4 jsou stále více využívány systémy zdravotní péče, protože nabízejí úsporu nákladů
a zvýšení dostupnosti nejmodernější terapie většímu počtu pacientů.4

Časté dotazy

 • Jak se biosimilární léky schvalují?

  Biosimilární léky procházejí přísnými testy, při kterých musí prokázat, že jsou podobné referenčnímu léku. Jedná se o tří typy studií:4

  Srovnávací studie kvality: Tyto in vitro studie porovnávají strukturu proteinů a biologickou funkci mezi biosimilárním a referenčním lékem.

  Srovnávací neklinické studie: zahrnují farmakodynamické studie (obvykle in vitro)
  za účelem porovnání biosimilárního a referenčního léku. V některých případech jsou vyžadovány in-vivo toxikologické studie.

  Srovnávací klinické studie: Klinické studie jsou určeny k potvrzení biologické podobnosti
  a zahrnují studie zaměřené na toxikologii, farmakokinetiku a famakodynamiku u zdravých dobrovolníků a účinnost alespoň v jedné indikaci, pro kterou je referenční lék schválen. Následují studie k prokázání podobné, bezpečnosti a imunogenicity.

  Regulační pokyny pro schvalování biosimilárních léků umožňují extrapolaci indikací.4
  To znamená, že všechny dostupné údaje o biosimilárním a referenčním léku v jedné indikaci mohou být použity k získání schválení pro použití biosimilárních léků v jiných indikacích referenčního léku.4

 • Mají biosimilární léky podobnou imunogenicitu jako referenční
  lék?4

  Bezpečnost je pro schválení nového biosimilárního léku rozhodující. Nesmí prokazovat žádné klinicky významné rozdíly v imunitní odpovědi ve srovnání s referenčním lékem. Imunitní reakce mohou ovlivnit jak bezpečnost, tak účinnost přípravku. V některých případech může být nutné provést zvláštní studie zaměřené na sledování imunogenicity.

 • Může být pacientvi vyměněn referenční lék za biosomilární?5

  Biosimilarní léky jsou schváleny jako vysoce podobné biologickému referenčnímu léku
  s tím, že mezi nimi nesmí být klinicky významné rozdíly. V důsledku toho může být pacient pod vedením lékaře a při pečlivém sledování převeden z referenčního léku na biosimilární lék. Přibývá klinických důkazů, že přechod z referenčního léku na biosimilární lék nemá vliv na účinnost a bezpečnost léčby.

Zaregistrujte se a získejte přístup k úplnému programu KabiCare

Úplný obsah webových stránek získáte kliknutím sem. Ten je k dispozici pouze pro zdravotnické odborníky, kteří léčí pacienty přípravkem IDACIO®.

 • Zdroje použité při přípravě této webové stránky

  1. Abraham J. Developing oncology biosimilars: An essential approach for the future. Semin Oncol 2013;40(Suppl1):S5-S24

  2. Kozlowski S, Woodcock J, Midthun K, Sherman RB. Developing the Nation’s Biosimilar Program. N Engl J Med 2011;365:385-388

  3. European Generics Medicines Association (EGA) Biosimilar Medicines Handbook. 2016 [online]. Dostupné na: http://www.medicinesforeurope.... [Platné k datu únor 2019]

  4. Biosimilars in the EU. Information guide for healthcare professionals. European Medicines Agency. Dostupné na: https://www.ema.europa.eu/docu... [Platné k datu únor 2019]

  5. Cohen HP, Blauvelt A, Rifkin RM, Danese S, Gokhale SB, Woollett G. Switching reference medicines to biosimilars: A systematic literature review of clinical outcomes. Drugs. 2018 Mar;78(4):463-478.